Workshops


Här skapas ett forum för resonemang där vi från Vico deltar som rådgivare och expert inom 5D och kan ge tips & råd inför kommande projekt. En presentation av mjukvaror och arbetsmetodik kan genomföras om önskemål finns och då kan eventuellt kundens egna projekt presenteras som ett exempel. 


Dem flesta workshops genomförs s.k "hands-off", vilket innebär att deltagarna själva inte använder mjukvarorna. En workshop kan också innehålla analyser och optimering av kundens projekt. Vi kan också presentera fallstudier inom valda områden.


En workshop kan exempelvis genomföras med följande ämnen;

  • Implementering av Vico Office.
  • Kravställande på BIM i projektet.
  • BIM för beställaren.
  • BIM för projektledaren.
  • BIM för vårt projekt.
  • Analys av modeller.
  • BIM-kalkylering i projektet.

Kontakta oss för att boka in en workshop.