Viktigt att veta

Kunskap är makt. Ju starkare BIM och digitalisering blir på marknaden desto mer kunskap behövs för implementering av nya verktyg och processer. Vi utvecklar kontinuerligt våra kurser för att vara anpassade efter marknadens behov.


På våra kurser lär du dig att använda mjukvarorna och målet är att du skall få en god förståelse om hur de fungerar samt vad de kan användas till. Kurserna följer en röd tråd, som arbetats fram med erfarenhet från hundratals genomförda kurser. Efter genomförd kurs skall du därmed fått den kunskap som behövs för att själva kunna arbeta vidare. 


Kurstyper

Vi tillhandahåller två typer av kurser att välja mellan.

  • Öppen Kurs - Förplanerad kurs som hålls i våra lokaler. Du anmäler dig som en av flera deltagare, ofta från olika företag i byggbranschen.
  • Företagskurs - Genomförs unikt för ett bolag. Vi planerar in datum och plats tillsammans. Ni är själva på kursen och inga utomstående deltar, vilket innebär att ni har 6 st platser till ert förfogande.

Båda kurstyperna genomförs normalt mellan 09:00 - 16:00. Dessa tider är preliminära och beror på kompetensen i gruppen och antalet deltagare.


Kursdatorer

Vi erhåller kursdatorer som är anpassade för kursen och har erfoderlig konfiguration. Om du önskar använda egen dator bör du meddela kursledaren detta i god tid före kursdatumet. Du ansvarar även själv för att mjukvaror är korrekt installerade och fungerar felfritt under kursen.


Kursmaterial

Vi skapar själva kursmaterialet, som är på svenska. Vi har som mål att kursmaterialet skall vara självlärande så att du efter genomförd kurs kan återanvända det när du arbetar själv.


Avbokning

Avbokning av kurs kan ske 2 veckor före avtalat datum. Vid avbokning 1-2 veckor före avtalat datum faktureras halva kostnaden. Om avbokning sker kortare än 1 vecka före avtalat datum faktureras hela kostnaden för kursen. 


Fakturering

Fakturering av kurser sker oftast vid genomförande. Ibland sker fakturering i samband med bokning eller vid inköp av mjukvaror. Innan kursen skall kunden tillhandahålla Vico Sweden kompletta faktureringsuppgifter.